Re-Cycle Swansea – putting bikes back on the road / Ail-Seiclo Abertawe – yn rhoi beiciau yn ôl ar yr heol.

20150108_164024-1

The Re Cycle project at Swansea takes in donated bicycles and puts them back on the road.

Trained mechanics refurbish & service bikes to a high standard – all bikes are sold with a three month guarantee.

The renovated bikes are available from the showroom in Brynmill  – see map. The workshop also provides bike servicing and repairs.

Re-Cycle Swansea is a social enterprise run by Re-Cycle South Wales; a not-for-profit community interest company (No. 0784655).

Re Cycle is open Thursday, Friday and Saturday between 10am and 5pm.

Mae’r prosiect Ail-Seiclo yn cymryc beiciau diangen a’u rhoi yn ôl ar yr heol.
Adnewyddir a gwasanaethir y beiciau i safon uchel gan fecaneg sydd â hyfforddiant – gwerthir pob beic gda gwaarnt tri mis.
Mae’r beiciau adnewydd ar gael o’r ystafell arddangos ym Mrynmill – gwelwch fap. Mae’r gweithdy hefyd yndarparu trwsio a gwasanaeth beic.

Mae Ail-Seiclo Abertawe yn fenter cymdeithasol a rhedir gan Ail-Seiclo, De Cymru, cwmni buddiannau cymunedol nid-er-elw.

Mae Ail-Seiclo ar agor ddydd Iau, dydd Gwener a dydd Sadwrn rhwng 10 y bore a 5 yr hwyr.

 

 

Studies show that 1.2 million bicycles are thrown away in the UK every year. Most people are happy to donate their bike to the project rather than see it melted down as scrap.

Over 3000 bikes have been put back on the road by Re Cycle projects in Swansea and Newport since 2007 – (that’s equivalent to 130 tonnes that would be scrap metal by now). We rescue about 80% of donated bikes, the rest are used for spares.

Dangosir astudiaethau bod 1.2 miliwn o feiciau yn cael eu taflu i ffwrdd yn Y Deyrnas Unedig bob blwyddyn. Bydd y rhan fwyaf o bobl yn hapusach yn rhoi eu beiciau i’r prosiect yn hytrach na’u gweld nhw wedi toddi i sgrap.

Mae dros dair mil o feiciau wedi rhoi yn ôl ar yr heol gan brosiectau Ail-Seiclo yn Abertawe a Chasnewydd ers 2007 (sy’n gyfartal a 130 o dunnell y fyddai’n fetal sgrap erbyn nawr.) Rydyn ni’n achub 80% o’r beiciau a rhoddwyd, defnyddir y gweddill am rannau sbâr.

re-cycle swansea report 2011
Click for more details: facts and stats on a pdf file.

RE CYCLE NEWPORT

This project ran from 2009 – 2011 at Beechwood Park, Newport.

Re-Cycle South Wales would like to thank the volunteers (over 200 of you!), bicycle donors (300+) and organisations we’ve worked with. The project ran in partnership with Wastesavers and the South East Wales Regional Equality Council

Contact Ian Williams for further details.

Ail-Seiclo Casnewydd 

Rhedodd y prosiect hwn o 2009 i 2011 ym Mharc Beechwood, Casnewydd.
Hoffai Ail-Seiclo De Cymru ddiolch i’r gwirfoddolwyr (dros 200 ohonoch chi!), rhoddwyr beiciau (300+) a’r sefydliadau rydyn ni wedi geithio gyda nhw. rhedodd y prosiect mewn partneriaeth â Wastesavers a’r Cyngor Cydraddoldeb Rhanbarthol De Dwyrain Cymru.

Cysylltwch ag Ian Williams am fanylion bellach.

Advertisements

2 Comments to “Re-Cycle Swansea – putting bikes back on the road / Ail-Seiclo Abertawe – yn rhoi beiciau yn ôl ar yr heol.”

  1. Is the re-cycle Swansea project still running?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: