volunteering at re-cycle / gwirfoddoli yn ail-seiclo

volunteers

volunteers with their bikes /  gwirfoddolwyr gyda’u beiciau

Hundreds of cyclists in Swansea are riding bikes they have earned in exchange for their time as a volunteer at re-cycle.

Volunteers help receive, prepare and test bikes with the support of the regular volunteer crew.

Limited spaces are available for people to volunteer for two days in exchange for a bike. We are also looking for regular volunteers who get trained up to support the project..

All volunteers gain experience in bike maintenance, repair and riding, some go on to gain vocational qualifications in maintenance with Agored/OCN.

We are always open to volunteer bookings, there may be a waiting time – pop in to the workshop or phone to book your place. Volunteer slots run from 11am to 5pm, thursdays and fridays.


Mae cannoedd o feicwyr yn Abertawe yn reidio beiciau maen nhw wedi ennill trwy gyfnewid am eu hamser fel gwirfoddolwr yn Ail-Seiclo. Mae gwirfoddolwyr yn helpu derbyn, paratoi a phrofi beiciau gyda chefnogaeth y criw arferol o wirfoddolwyr.

Mae lleoedd cyfyngedig ar gael i bobl i wirfoddoli am ddau ddydd yr wythnos mewn cyfnewid am feic. Hefyd edrychwn am wirfoddolwyr rheolaidd sy’n cael hyfforddiant er mwyn cefnogi’r prosiect.

Mae pob gwirfoddolwr yn ennill profiad mewn gofalaeth, trwsio a reidio beic ac mae rhai yn mynd ymlaen i ennill cymhwysterau galwadigaethol yng ngofalaeth gydag Agored / OCN.

Rydyn ni’n wastad ar agor i archebion gwirfoddolwyr. Efallai bydd amser aros – dewch mewn i’r gweithdy neu ffoniwch i fwcio’ch lle. Mae lleoedd gwirfoddoli yn rhedeg o 11 y bore tan 5 yr hwyr dydd Iau a dydd Gwener.

Advertisements
Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: