donating bikes to re-cycle / yn rhoddi beiciau i ail-seiclo

sign bike

Donate your Unwanted Bicycle

Good bikes that would normally go to waste can be donated to the Re-Cycle workshop in Swansea.  Re-Cycle was set up as a social enterprise in 2006 to reduce the widespread waste of bikes by restoring the reliable and affordable bikes for sale with about 20% of the bikes going, with maintenance training, to volunteers.

We accept donated bicycles in fair to good condition- if we can’t fix it we strip it for spares. We also welcome any spare parts or accessories.

Most refurbished bikes for sale are mountain bikes, some road and hybrid, and there is a steady flow of retro bikes. Supermarket bikes are stripped for spares as they are unsafe and generally fail to last for our guarantee period.

All bikes are serviced and refurbished by fully trained cycle mechanics working alongside volunteers – and all come with a three-month guarantee. Re-cycle also services and repairs  bikes.

showroom jan 13

Most people donate bikes because they dislike waste and prefer not to throw their bikes away. The recycling depots in Swansea are still taking in thousands of bikes every year but the project has so far been refused access to any of them.

Re-Cycle receives no charity or grant funding and relies entirely on bike donors and volunteers for support. Thanks to this support, and the rise in profile of cycling, Re-Cycle continues to grow during these difficult times.

Prices range from £30 for children’s bikes; from £50 for adults, all with 3 month guarantee. The prices are generally at least 20% lower than the market rate, and people often donate unused or top quality bikes. We also have a stock of refurbished parts.

 
Rhoddwch eich beic ddiangen

Y mae’n bosib rhoddi beiciau y fydd yn arfer mynd i’w gwastraffu i’r gweithdy Ail-Seiclo yn Abertawe. Gosodwyd Ail-Seiclo fel menter cymdeithasol yn 2006 er mwyn lleihau’r gwastarff eang o feicicau trwy adfer y beiciau dibynadwy a fforddiadwy i’w gwerthu gyda thua 20% o’r beiciau yn mynd gydag hyfforddiant cynnal a chadw i’r gwirfoddolwyr. Derbynwn feiciau mewn cyflwr teg i dda – os na allwn eu trwsio, ymddiosgwn ar gyfer darnau sbâr. Hefyd, rydyn ni’n croesawu unrhyw rannau neu ategolion sbâr.
Mae rhan fwyaf y beiciau wedi eu hadnewyddu yn feiciau mynydd, rhai ffyrdd a hybrid, ac mae llif cyson o feiciau retro. Mae beiciau o’r archfarchnadoedd yn cael eu hymddiosg gan eu bod yn anniogel ac yn gyffredinol, maen nhw’n methu para am ein cyfnod gwarant.
Adnewyddir a gwasanaethir pob beic gan fecaneg â hyfforddiant llawn sy’n gweithio ochr yn ochr â gwirfoddolwr – ac maen nhw’n dod gyda gwarant o dri mis. Mae Ail-Seiclo hefyd yn gwasanaethu a thrwsio beiciau.
Mae’r rhan fwyaf o bobl yn rhoi beiciau oherwydd nad ydydnt yn hoffi gwastraff ac mae’n well ganddynt beidio â thaflu eu beiciau i ffwrdd. Mae’r canolfannau ail-gylchu yn Abertawe dal yn cymryd miloedd o feiciau bob blwyddyn ond hyd at hyn ni chaniateir y prosiect ddyfodiad iddynt.
Ni dderbynir Ail-Seiclo arian elusen neu cyllid grant ac mae’n dibynnu’n llwyr ar roddion beic a gwirfoddolwyr am gefnogaeth. Wrth ddiolch i’r cefnogaeth hwn, a chodiad ym mroffil seiclo mae Ail-Seiclo yn parhau tyfu ymysg yr amserau anodd hyn.
Mae prisiau yn ymestyn o £30 am feiciau i blant, o £50 i oedolion, pob un gyda gwarant tri mis. Yn gyffredinol mae’r prisiau o leiaf 20% yn llai na chyfradd y farchnad ac yn aml mae pobl yn rhoi beiciua newydd neu beiciau o ansawdd uchel iawn. Hefyd, mae gennym stoc o rannau adnewydd.

recycle poster jan 2013

Advertisements

One Comment to “donating bikes to re-cycle / yn rhoddi beiciau i ail-seiclo”

  1. I think we should try and recycle as many bikes as possible. There are so many wasted bikes out there at the moment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: